Genel
NÖROLOJİ
 • STROKE ÜNİTESİ ( İNME MERKEZİ )
 • PARKİNSON HASTALIĞI 
 • MİGREN
 • EPİLEPSİ
 • EEG
 • 4 KANALLI EMG
 • 32 KANALLI EEG
 • UYKU EEG'Sİ
DERMATOLOJİ
 • LAZER UYGULAMALARI
 • CİLT YENİLEME
 • EPİLASYON
 • PEELING
 • GÜNEŞTEN KORUNMA
 • CİLT BAKIMI
 • BOTOX VE DOLGU MADDESİ UYGULAMALARI
 • ALLERJI TESTLERİ
 • MEZOTERAPİ
 • MESOLIFT
ÜROLOJİ
 • ESWL (AMELİYATSIZ BÖBREK TAŞI KIRMAÜNİTESİ)
 • ÜRODİNAMİ (İDARAR KAÇIRMA TESTİ)
 • PROSTAT BİYOPSİSİ
 • PROSTAT CHECK UP
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI
 • ÜROFLOWMETRİ
 • KADIN ÜROLOJİSİ
 • İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ
 • CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
 • ÇOCUK ÜROLOJİSİ

DAHİLİYE
 • REFLÜ
 • GASTRİT
 • ÜLSER
 • TİROİD HASTALIKLARI
 • HİPERTANSİYON
 • B12 EKSİKLİĞİ
 • REAKTİF HİPOGLİSEMİ
 • OBEZİTE
 • OSTEOPOROZ
 • KOLLESTEROL YÜKSEKLİĞİ
 • DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • FİBROMİYALJİ
 • KİREÇLENME
 • BEL VE BOYUNDA DİSK BOZUKLUKLARI
 • NÖROLOJİK REHABİLİTASYON (İNME, MS, PARKİNSON VB)
 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
 • ORTOPEDİK REHABİLİTASYON (MENİSKÖZ, ÖN ÇAPRAZ BAĞ, PROTEZ)
 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARI
 • EL CERRAHİSİ REHABİLİTASYONU 
 • ÜRİNER İNKONTİNANS
 • OMUZ,DİZ VE BEL AĞRILARI
 • GEBELİK REHABİLİTASYONU
KULAK BURUN BOĞAZ - BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
 • KULAK ÇINLAMASI TEDAVİSİ
 • VERTİGO TEDAVİSİ (BAŞ DÖNMESİ VE DENGE BOZUKLUĞU) VE ARAÇ TUTMASI
 • SES KISIKLIĞI
 • BEBEĞİM NORMAL DUYUYOR MU
 • BURUN GERİSİNE AKINTI
 • BURUN TIKANIKLIĞI
 • HORLAMA VE UYKU APNESİ TEDAVİSİ
 • SOĞUK ALGINLIĞI)
 • SAMAN NEZLESİ
 • SİNÜS-KRONİK SİNÜZİT TEDAVİSİ 
 • UÇUK
 • SES HİJYENİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLE
 • YUTMA HASTALIKLARI
 • BURUN KANAMASI
 • BADEMCİK VE GENİZETİ OPERASYONLARII
 • RHINOPLASY (BURUN ESTETİĞİ)

GÖZ HASTALIKLARI
 • FAKO İLE KATARAKT AMELİYATI
 • GLOKOM
 • RETİNOPLASTY
 • ŞAŞILIK
GENEL CERRAHİ
 • MİDE VE KASIK FITIĞI
 • HEMOROİD
 • GASTROSKOPİ
 • KOLONOSKOPİ
 • REKTOSKOPİ
 • ERCP
 • MEME HASTALIKLARI VE MEME KANSERİ
 • GUATR
 • KASIK FITIĞI, GÖBEK FITIĞI VE AMELİYAT SONRASI KARIN DUVARI FITIKLARI
 • BARSAK KANSERİ
 • SAFRA KESESİ TAŞLARI
 • MİDE ÜLSERİ VE MİDE KANSERİ
KADIN HASTALIKLARI  (JINEKOLOJİ)
 • İDRAR KAÇIRMA TEDAVİS
 • MENOPOZ
 • MEME HASTALIKLARI VE MEME KANSERİ
 • KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)
 • LADY CHECK UP
 • MATERNAL VE FETAL TIP ÜNİTESİ
 • ADELOSAN/ERGEN JİNEKOLOJİ ÜNİTESİ
 • DOĞUM ÜNİTESİ
 • DOĞUMDAN ÖNCE
 • DOĞUMDAN SONRA
 • EMZİRME POLİTİKAMIZ
 • PAP SMEAR
 • İNFERTİLİTE
 • GEBELİK TAKİBİ
 • ADET DÜZENSİZLİĞİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • ARTROSKOPİ - KALÇA CERRAHİS
 • MENİSKÜS-DİZ CERRAHİSİ
 • SPOR YARALANMALARI
 • OMUZ DİRSEK CERRAHİSİ
 • KARPAL TÜNEL SENDROMU

DİŞ HASTALIKLARI
 • LAMİNATE VENEER
 • ORTODONTİ
 • LAZER DİŞ HEKİMLİĞİ
 • ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ
 • IMPLANT
 • DİŞ BEYAZLATMA
 • SIKÇA SORULAN SORULAR
 • HAMİLELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 • PEDODONTİ
 • DİŞETİ HASTALIKLARI
 • ORAL HİJYEN EĞİTİMİ
BEYİN CERRAHİSİ
 • KRANIAL 
 • SPİNAL
 • PERONEAL SİNİR SIKIŞMALARI
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI
 • BEL FITIĞINDA CERRAHİ
 • BEL VE BOYUN FITIĞI CERRAHİS
ÇOCUK HASTALIKLARI
   
DİYET VE BESLENME UZMANLIĞI
 • OBEZİTE 
 • ŞEKER HASTALIĞINDA BESLENME
 • KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA BESLENME
 • ÇOCUK BESLENMESİ
 • MİDE HASTALIKLARINDA BESLENME
 • KARACİĞER VE BÖBREK HASTALIKLARINDA BESLENME
 • GEBELİKTE BESLENME
 • DİYET VE BESLENME
 • MENAPOZ VE OSTEOPOROZDA BESLENME
 • KİLO ALMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
 • NASIL KİLO ALIRIM? 
 • EMZİRME DÖNEMİNDE BESLENME
 • SU

ENDOKRİNOLOJİ, DİYABET VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
 • OSTEOPOROZ
 • TİROİD YETMEZLİĞİ
GÖRÜNTÜLEME VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
 • MR
 • 64 KESİT BTİ
 • MAMOGRAFİ-MEME ULTRASONOGRAFİSİ
 • DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
 • DİJİTAL RÖNTGEN
 • ESWL (AMELİYATSIZ BÖBREK TAŞI KIRMA ÜNİTESİ)
 • ÜRODİNAMİ (İDARAR KAÇIRMA TESTİ)
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • ANESTEZİNİN TARİHÇESİ
 • ANESTEZİ TÜRLERİ
 • GENEL ANESTEZİI
 • BÖLGESEL ANESTEZİ
 • LOKAL ANESTEZİ
 • YOĞUN BAKIM
 • AMELİYAT SONRASI AĞRILARII
 • AMELİYATA HAZIRLIK VE AMELİYATTAN SONRASI 
 • ACİL SOLUNUM VE KALP DURMASI
 • AMELİYAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • AĞRI ( ALGOLOJİ )

KLİNİK LABORATUVARLAR
 • BİYOKİMYA HİZMET ALANLARI
 • PATOLOJİ
PLASTİK CERRAHİ
 • MEME BÜYÜTME
 • MEME KÜÇÜLTME
 • BURUN AMELİYATI
 • LIPOSUCTION
KARDİYOLOJİ
 • AMBULATOR KAN BASINCI İZLEME LABORATUVARI (TANSİYON HOLTERİ)
 • EKG
 • STRES TESTİ
 • RİTM HOLTER MONİTÖRİZASYONU
 • KARDİYAVASKÜLER BT
 • DOPPLER- EKOKARDİYOGRAFİ LABORATUVARI
 • PACEMAKER EKİBİ ( KALP PİLİ )

GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • ASTIM
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI( KOAH)
 • KRONİK BRONŞİT
 • AMFİZEM
 • BRONŞEKTAZİ
 • AKCİĞER KANSERİ
 • PNÖMONİ (ZATÜRE)
 • AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ
 • YOĞUN BAKIM VE MEKANİK VENTİLATÖR TAKİBİ
 • TÜBERKÜLOZ( VEREM)
 • SAĞ KALP YETMEZLİĞİ
 • MEDİASTEN HASTALIKLARI
 • SİGARA BIRAKILMASINDA YARDIMCI TEDAVİLER VE REHBERLİK HİZMETLERİ

TIBBİ BİRİMLER