Ethica İncirli Hastanesinde Hemşirelik
Hastanemizdeki hemşirelik hizmetinin ilkeleri;

Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği öngören, ekip çalışmasının öneminden yola çıkan, aile toplum ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada temel oluşturan inanç ve ilkeler üzerinde odaklanmaktır. Misyonumuz; hasta bakımının uluslar arası standartlar seviyesinde gerçekleştirmek, yüksek tıbbi teknoloji ile çalışarak kanıta dayalı, kaliteli hemşirelik hizmeti sunmaktır.

Hastanemizde işe yeni başlayan hemşirelerimiz için oryantasyon programı uygulanmakta ve yıl boyunca yapılan anketler ve istekler doğrultusunda hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde rehber hemşirelik uygulaması başlatılmıştır.


Bu iş için pilot bölge olarak ameliyathane seçilmiştir. Nedeni ise; ameliyathaneler ekip çalışmasının etkin bir şekilde sergilendiği, yüksek tıbbi teknolojinin kullanıldığı, hasta bağımlılığının en üst seviyede yaşandığı oldukça stresli bir ortam olmasıdır. Dolayısıyla bir ameliyathane hemşiresinin yetişmesi en az iki yıl sürmektedir. Oryantasyon döneminde eğiticiler tarafından yoğun deneyim aktarımı yapılmaktadır. Hazırlanan rehberlik formlarında yapılacak işleri planlama, uygulama ve değerlendirme bölümleri mevcuttur.

Oryantasyon sürecinde;

1. Ameliyathaneye yeni başlayan hemşirelere hastane tanıtılır,
2. Diğer sağlık personeli ile tanıştırılır,
3. Fiziki ortama alışmasını sağlanır,
4. Rehber hemşire eşliğinde ameliyathane ortamına uyumu sağlanır,
5. Yeni hemşirenin uyumu, sorumlu ve rehber hemşireden oluşan sağlık grubu tarafından değerlendirilir.
6. Yeni hemşirenin gelişimi kronolojik olarak kayıt altına alınır.

Hastanemizde hemşirelerimize sunulan olanaklar:

• Lojman: Hastaneye 10 dakika yürüme mesafesinde olan, eşyalı, şehrin her yerine rahat ulaşımı olan güvenli evlerdir.
• Servis: İşe geliş gidişlerde İstanbul’un karmaşık trafiğinde konforlu bir şekilde ulaşımı sağlamak için konulan araçlardır.
• SSK primlerinin ödenmesi.
• Maaşların zamanında ödenmesi.
• Kongre ve seninerlere katılım,
• Yüksek lisans yapmayı desteklemek.

Hemşirelikte Kariyer İmkanı:

Ethica İncirli Hastanesi, hastaneler zincirinin ilk ayağını oluşturmaktadır. Burada yetişen hemşirelerimiz diğer hastanelerimizde yönetici hemşireler olacaklardır. Bunun için kariyer patikaları açıktır ve tatlı bir rekabet ortamı mevcuttur.

Hastanemizin tüm birimlerinde sürekli gelişme hedeflenmektedir. Kanıta dayalı, kaliteli en iyi hemşirelik hizmeti nasıl verilir sürekli geliştirilmektedir.
Hastanemizde ki hemşirelerin sayısı 45’ tir .Hemşirelerimizin % 93’ ü üniversite mezunudur. 1 tane doktora mezunu hemşire, 1 tane yüksek lisans mezunu hemşire ve 2 tane de yüksek lisans öğrencisi hemşire mevcuttur. Sorumlu hemşirelerimizin tümü üniversite mezunudur. Özel dal hemşireliklerinden;

• Eğitim Hemşiresi,
• Enfeksiyon Hemşiresi,
• Diabet Hemşiresi,
• Endoskopi Hemşiresi,
• Kardiyoloji Hemşiresi mevcuttur.
 
ERCP


Kurumsal